Tilmelding til altanprojektet senest 15. juli

Er du/I interesseret i altan, så husk at den

15. juli 2015

er sidste frist for tilmelding til projekt altan eller terrasseudgang.

Tilmelding skal ske til ejendomsadm. CEJ på den fremsendte blanket.

Bestyrelsen på Solvej

PS Læs det seneste om altanprojektet sidste i referatet fra den ekstraordinær generalforsamling den 15. juni, som du kan finde på referatsiden her på sitet. Hvis du ikke kan finde den tilmeldingsblanket, der var sendt til dig, er der et eksemplar her du kan downloade og bruge.

Interesserede til Altanudvalg

Som vedtaget på generalforsamlingen den 26. september 2013 nedsætter ejerforeningen nu et altanudvalg. Altanudvalget har til formål at udarbejde et forslag til en altanløsning inkl. en altanorden. Forslaget forventes sendt til afstemning på en kommende ekstraordinær generalforsamling.

Der nedsættes et altanudvalg på 5 personer.

Alle interesserede bedes rette henvendelse til Jesper Strunge på jesper.strunge @ gmail.com

Mvh, Bestyrelsen

Invitation til informationsmøde om altaner den 23. maj

Torsdag, den 23. maj kl. 19.00, er beboerne inviteret til et informationsmøde om altaner. Det afholdes i Fællessalen i Soranernes Hus, Solvej 1.

Der er nogle beboere der har ytret ønske om, at undersøge hvad det ville koste at få altaner. Bestyrelsen har været i kontakt med altan.dk om at få arrangeret et infomøde, hvor man kan se forskellige modeller, samt få info om hvad et sådant projekt vil indebære af ombygning og omkostninger.

Thomas Dalkær fra Altan.dk vil gennemgå mulighederne for altaner, samt hvorledes en eventuel byggeproces vil forgå.

Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere infomøder og evt. indhente tilbud, såfremt der er stemning herfor, men beboerne selv afholder alle udgifter til opsætning af altan. Mødet er et rent informationsmøde og der vil ikke være nogen afstemning om projektet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ejerforeningen Solvej

Vinter / forårshilsen fra bestyrelsen

Kære naboer
Foråret nærmere sig og bestyrelsen vil derfor gerne komme med en lille opdatering på de forskellige igangværende projekter.

Kælder- og loftsrum

I julebrevet 2012 fra bestyrelsen var der en opfordring til at sætte skilt (med navn og lejlighed) på sit kælder- eller loftsrum, så der kunne dannes et overblik over, hvem der anvender hvilke rum.

Der er rigtig mange, der allerede har fulgt opfordringen, men de få der ikke har giver vi en ekstra chance for at nå det.

Deadline for at sætte skilt på sit rum er torsdag den 21. marts, hvor Jesper Vicevært vil lave den endelig gennemgang. Rum uden ejer vil blive tømt og indholdet doneret til den nærmeste velgørende organisation.

De tomme rum vil herefter være mulige at leje igennem bestyrelsen, såfremt man ønsker mere opbevaringsplads.

Projekt stigstrenge i Vestgården

I januar foretog Falkon Rådgivende Ingeniører inspicering a samtlige lejligheder i Vestgården, samt udvalgte kælderrum. Hver enkelt lejlighed blev gennemgået for at kortlægge, hvor stigstrenge/vandrør løb samt for at vurdere, hvilke udfordringer der er i de enkelte lejligheder for at udføre og gennemføreudskiftningerne.

Det er op til de enkelte beboere at sikre, at der er fri adgang til alle rør der skal udskiftes, så håndværkerne kan komme til og at der ikke bliver forsinkelser i projektet.

Altaner

Der er nogle beboere der ytret ønske om, at undersøge hvad det ville koste at få altaner. Bestyrelsen har været i kontakt med altan.dk om at få arrangeret et infomøde, hvor man kan se forskellige modeller, samt få info om hvad et sådant projekt vil indebære af ombygning og omkostninger.

Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere infomøder og evt. indhente tilbud, såfremt der er stemning herfor, men beboerne selv afholder alle udgifter til opsætning af altan.

Såfremt man har ideer til gårdlaugene, til fremtidige projekter eller generel vedligeholdelse, så skriv endelig en mail til formanden eller via hjemmesiden.

Mange forårshilsner bestyrelsen,
Kenn, Johan, Kenneth, Jesper og Mette

Følg med på ejerforeningensolvej.dk