Tyveri fra gårdene

I Østgården er der i den sidste tid observeret mistænkelige personer i gården, når porten ikke har været lukket, selv i korte perioder i forbindelse med bl.a med rørarbejde.

Personerne søger i skralderum osv og i viceværtens rum, hvor der blev arbejdet. Herfra blev der stjålet en nyligt indkøbt industristøvsuger, der kunne benyttes af beboerne.

De mistænkelige er flere gange blevet jaget ud.

Beboerne bedes derfor være opmærksomme på åbentstående porte og bagdøre.

God sommer!

Ole C
Formand

Nyt fra bestyrelsen

Støvsuger
Ejerforeningen har indkøbt en industristøvsuger, som kan benyttes til rengøring af fællesrum, kælderrum, loftsrum, tørrerum og cykelkældre. Kan også suge vand hvis det bliver nødvendigt.
Blot til info for beboere som har lyst til at gøre en forskel.
Henvendelse til viceværten eller formanden for udlån.

Tyveri
Vi har haft tyveri af penge fra viceværtens postkasse i kælderen ved Solvej 3. Derfor er postkassen nedtaget, da det ikke længere er sikkert at benytte den. Vi arbejder på en ny løsning, der vil blive bekendtgjort snarest.

Stigstrenge i øst-ejendommen
Der har været afholdt licitation på stigstrengsprojektet i øst-ejendommen den 24. jan og entreprenøren er nu fundet og der mangler de sidste detaljer, før der kan udmeldes en opstartsdato i nærmeste fremtid.

Om juletræ som affald

Nu da juletræet skal bæres ud, husk at I skal selv fjerne juletræet, dvs tage den over til Bispeengens genbrugsstation. Hvis dette er umuligt, da skal træet skæres i småstykker og lægges i skraldecontaineren. Husk at vise hensyn til andres behov for at komme af med deres affald:

Boligforeninger med beholdere til restaffald kan aflevere småt brændbart (under 1 meter) i beholderne, så længe der er plads til affaldet og låget kan lukkes.
(fra kommunens hjemmeside)

Tjek sorteringsguide fra Frederiksberg Kommune for mere information om affaldssortering.

Til orientering om vandskader

Så skete det igen igen…………..

En radiator af ældre dato er d.d. sprunget med følgende vandskade til gene for beboeren, underboen og ejendommens forsikring.
Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at beboerne kontrollerer vandrette rør og radiatorer for rustskader, der kan indikere en kommende sprængning.

Kan I ikke selv undersøge det, så få en professionel vurdering.

Udskiftning af vandrette rør og radiatorer skal den respektive ejer sørge for. Et tilkald af VVS udenfor normal arbejdstid vil koste ca. 3 – 4.000 kr. blot for at standse udsivende vand. Dette betales også af ejeren.

Mvh, Bestyrelsen.