Malingtilbud til beboerne

Ejerforeningen har oprettet en konto hos Flügger farve således at beboerne i foreningen kan købe maling med 15% rabat. Dette gælder i de såkaldte engrosbutikker, og den nærmeste er beliggende Gl. Kongevej 137. Altid tjek om butikken er med i ordningen før du handler, hvis du vil udnytte rabatten. I skal oplyse kontornr. 525269 samt vise bevis for at du bor i foreningen.

Mvh, Bestyrelsen

Nyt til beboerne i Solvej 3, 4 og 5 samt Howitzvej 61

Håndværkerne er påbegyndt renovering af vores opgange. Der bliver installeret nyt trappelys, malet og lagt ny gulvbelægning.

For specielt nr. 3 og nr 61 gælder det, at der også skal laves nyt gulv, hvorfor henstilling af barnevogne SKAL undgås.

I første omgang bliver der lavet strøm i alle opgange og herefter begynder maleren i nr. 5. Det tager ca 1 måned pr opgang og opgangene bliver lavet én efter én.
Der foreligger ikke en endelig tidsplan.

Bestyrelsen håber på beboernes velvillighed og samarbejde, når der bl.a skal males døre hvilket kræver at døren bliver åbnet, når det sker.

Der henstilles til at beboerne benytter bagtrapperne i videst muligt omfang for ikke at genere arbejdet og for at undgå at få maling på tøjet.

Mvh. Bestyrelsen

Tyveri fra gårdene

I Østgården er der i den sidste tid observeret mistænkelige personer i gården, når porten ikke har været lukket, selv i korte perioder i forbindelse med bl.a med rørarbejde.

Personerne søger i skralderum osv og i viceværtens rum, hvor der blev arbejdet. Herfra blev der stjålet en nyligt indkøbt industristøvsuger, der kunne benyttes af beboerne.

De mistænkelige er flere gange blevet jaget ud.

Beboerne bedes derfor være opmærksomme på åbentstående porte og bagdøre.

God sommer!

Ole C
Formand

Nyt fra bestyrelsen

Støvsuger
Ejerforeningen har indkøbt en industristøvsuger, som kan benyttes til rengøring af fællesrum, kælderrum, loftsrum, tørrerum og cykelkældre. Kan også suge vand hvis det bliver nødvendigt.
Blot til info for beboere som har lyst til at gøre en forskel.
Henvendelse til viceværten eller formanden for udlån.

Tyveri
Vi har haft tyveri af penge fra viceværtens postkasse i kælderen ved Solvej 3. Derfor er postkassen nedtaget, da det ikke længere er sikkert at benytte den. Vi arbejder på en ny løsning, der vil blive bekendtgjort snarest.

Stigstrenge i øst-ejendommen
Der har været afholdt licitation på stigstrengsprojektet i øst-ejendommen den 24. jan og entreprenøren er nu fundet og der mangler de sidste detaljer, før der kan udmeldes en opstartsdato i nærmeste fremtid.

Om juletræ som affald

Nu da juletræet skal bæres ud, husk at I skal selv fjerne juletræet, dvs tage den over til Bispeengens genbrugsstation. Hvis dette er umuligt, da skal træet skæres i småstykker og lægges i skraldecontaineren. Husk at vise hensyn til andres behov for at komme af med deres affald:

Boligforeninger med beholdere til restaffald kan aflevere småt brændbart (under 1 meter) i beholderne, så længe der er plads til affaldet og låget kan lukkes.
(fra kommunens hjemmeside)

Tjek sorteringsguide fra Frederiksberg Kommune for mere information om affaldssortering.