Om juletræ som affald

Nu da juletræet skal bæres ud, husk at I skal selv fjerne juletræet, dvs tage den over til Bispeengens genbrugsstation. Hvis dette er umuligt, da skal træet skæres i småstykker og lægges i skraldecontaineren. Husk at vise hensyn til andres behov for at komme af med deres affald:

Boligforeninger med beholdere til restaffald kan aflevere småt brændbart (under 1 meter) i beholderne, så længe der er plads til affaldet og låget kan lukkes.
(fra kommunens hjemmeside)

Tjek sorteringsguide fra Frederiksberg Kommune for mere information om affaldssortering.

Til orientering om vandskader

Så skete det igen igen…………..

En radiator af ældre dato er d.d. sprunget med følgende vandskade til gene for beboeren, underboen og ejendommens forsikring.
Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at beboerne kontrollerer vandrette rør og radiatorer for rustskader, der kan indikere en kommende sprængning.

Kan I ikke selv undersøge det, så få en professionel vurdering.

Udskiftning af vandrette rør og radiatorer skal den respektive ejer sørge for. Et tilkald af VVS udenfor normal arbejdstid vil koste ca. 3 – 4.000 kr. blot for at standse udsivende vand. Dette betales også af ejeren.

Mvh, Bestyrelsen.