Vinter / forårshilsen fra bestyrelsen

Kære naboer
Foråret nærmere sig og bestyrelsen vil derfor gerne komme med en lille opdatering på de forskellige igangværende projekter.

Kælder- og loftsrum

I julebrevet 2012 fra bestyrelsen var der en opfordring til at sætte skilt (med navn og lejlighed) på sit kælder- eller loftsrum, så der kunne dannes et overblik over, hvem der anvender hvilke rum.

Der er rigtig mange, der allerede har fulgt opfordringen, men de få der ikke har giver vi en ekstra chance for at nå det.

Deadline for at sætte skilt på sit rum er torsdag den 21. marts, hvor Jesper Vicevært vil lave den endelig gennemgang. Rum uden ejer vil blive tømt og indholdet doneret til den nærmeste velgørende organisation.

De tomme rum vil herefter være mulige at leje igennem bestyrelsen, såfremt man ønsker mere opbevaringsplads.

Projekt stigstrenge i Vestgården

I januar foretog Falkon Rådgivende Ingeniører inspicering a samtlige lejligheder i Vestgården, samt udvalgte kælderrum. Hver enkelt lejlighed blev gennemgået for at kortlægge, hvor stigstrenge/vandrør løb samt for at vurdere, hvilke udfordringer der er i de enkelte lejligheder for at udføre og gennemføreudskiftningerne.

Det er op til de enkelte beboere at sikre, at der er fri adgang til alle rør der skal udskiftes, så håndværkerne kan komme til og at der ikke bliver forsinkelser i projektet.

Altaner

Der er nogle beboere der ytret ønske om, at undersøge hvad det ville koste at få altaner. Bestyrelsen har været i kontakt med altan.dk om at få arrangeret et infomøde, hvor man kan se forskellige modeller, samt få info om hvad et sådant projekt vil indebære af ombygning og omkostninger.

Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere infomøder og evt. indhente tilbud, såfremt der er stemning herfor, men beboerne selv afholder alle udgifter til opsætning af altan.

Såfremt man har ideer til gårdlaugene, til fremtidige projekter eller generel vedligeholdelse, så skriv endelig en mail til formanden eller via hjemmesiden.

Mange forårshilsner bestyrelsen,
Kenn, Johan, Kenneth, Jesper og Mette

Følg med på ejerforeningensolvej.dk

Rengøring i kældrene

Vi skal igang med den store rengøring efter sommerens regn. Der hænger information fra vor vicevært om planerne i hver opgang, og disse gentages her.

Der skal gøres rent og desinficeres i jeres kælderrum og cykelkælder i uge 44 (d. 31/10 – d. 6/11) og mandag og tirsdag i uge 45 (d. 7-8/11).

Kælderrum

Beboernes kælderrum (Solvej 5-7 og Howitzvej 61) skal rengøres og derfor være klar (tømt) senest kl. 6.00 på de følgende dage:

  • Solvej 5-7, kælderrum 14-23: tirsdag d. 1/11
  • Solvej 5-7, Kælderrum 24-35: torsdag d. 3/11
  • Howitzvej 61, kælderrum 36-41: tirsdag d. 1/11
  • Howitzvej 61, kælderrum 42-48: tirsdag d. 3/11

Tingene fra jeres kælderrum kan stilles i de to tørrekældre eller cykelkælderen. For beboerne på Howitzvej 61, er det muligt at stille nogle ting ind i kælderrum nr. 45.

Hvis jeres kælderrum ikke er tømt og klar som foreskrevet, koster det 1.000,- kr plus moms for tømning og forsinkelse.

Cykelkælder

Fælles kælderarealer (dvs cykelkælder under Solvej 3 og Solvej 4):

  • Cykelkælder Solvej 3 rengøres mandag – tirsdag d. 7-8/11 og skal derfor være tømt senest kl. 6.00 mandag den 7/11.
  • Cykelkælder Solvej 4 rengøres torsdag d. 3/11 og skal derfor være tømt senest kl. 6.00 d. 3/11.

Hvis cykelkælderen ikke er blevet tømt for cykler og diverse genstande, kommer ejerforeningen til at betale for at få ryddet kælderen.

OBS: Cykelkælderen Solvej 3 kan ikke bruges til cykler i hele uge 44 og mandag og tirsdag i uge 45.

Har I spørgsmål til ovenstående, kan viceværten kontaktes på 26 82 59 60.