Bestyrelsen

Her har du kontaktpersonerne for bestyrelsen, vicevært og administrator.

Der afholdes bestyrelsesmøde den 1. mandag i hver måned. Emner, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, sendes på mail til formanden. Hvis det skal tages op på det først kommende møde, skal den sendes seneste den 25. i måneden.

Bestyrelsen EF Solvej 2017 – 2018

Ole Elbæk Christoffersen (formand)
Solvej 4, 3. tv.
formand @ ejerforeningensolvej.dk

David Hal Mollerup (næstformand)

Morten Winther
Smallegade 22, 1.tv.

Jens Myhre

Mette Baden
Solvej 5, 4. tv.

Nikolaj Steffensen
Ruben Østergaard (suppleant)

Vicevært

Jesper Hauge
Solvej 3, kælder
26 82 59 60
Kontortid torsdag mellem 7.30 – 8.30

Administrator

CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsgade 5
1613 København V
Kontaktperson: Lone Stausgaard
Tlf.: 33 70 77 29
e-mail: los @ cej.dk
Henvendelse: 09.00-16.00