Tilmelding til altanprojektet senest 15. juli

Er du/I interesseret i altan, så husk at den

15. juli 2015

er sidste frist for tilmelding til projekt altan eller terrasseudgang.

Tilmelding skal ske til ejendomsadm. CEJ på den fremsendte blanket.

Bestyrelsen på Solvej

PS Læs det seneste om altanprojektet sidste i referatet fra den ekstraordinær generalforsamling den 15. juni, som du kan finde på referatsiden her på sitet. Hvis du ikke kan finde den tilmeldingsblanket, der var sendt til dig, er der et eksemplar her du kan downloade og bruge.

Interesserede til Altanudvalg

Som vedtaget på generalforsamlingen den 26. september 2013 nedsætter ejerforeningen nu et altanudvalg. Altanudvalget har til formål at udarbejde et forslag til en altanløsning inkl. en altanorden. Forslaget forventes sendt til afstemning på en kommende ekstraordinær generalforsamling.

Der nedsættes et altanudvalg på 5 personer.

Alle interesserede bedes rette henvendelse til Jesper Strunge på jesper.strunge @ gmail.com

Mvh, Bestyrelsen