Fældning af træ i østgården den 14. juni

En kæmpe må desværre fældes.

Bestyrelsen har haft Frederiksberg Kommune og se på det store træ ved terrassen. Bestyrelsen havde en beskæring af træet i tankerne, da vi herigennem håbede at kunne reducere due-problemet i gården. Men stadsgartneren fra kommunen rådede os med det samme til at få træet fældet, da det er blevet sygt og der er fare for nedstyrtende grene. Hertil kommer, at træet er blevet beskåret forkert igennem årene, hvilket har givet træet en usund vækst.

Bestyrelsen kan selvfølgelig ikke sidde dette råd overhørig og har derfor indgået en aftale med firmaet MK Træ, som kommer og fælder træet d. 14. juni fra kl. 8.30 om morgenen.

Bestyrelsen opfordrer til at man ikke sender sine børn ud uden opsyn i løbet af dagen.

Bestyrelsen

Træet i østgården der skal fældes