Trafiksikkerhedsprojekt – Søndre Fasanvej / Smallegade

Nyt fra kommunen.

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2014 besluttet at gennemføre et trafiksikkerhedsprojekt på Søndre Fasanvej og Smallegade, som har til formål at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for cyklister og gående. Det er endvidere besluttet at etablere kompenserende parkeringspladser på Smallegade og Steen Blichers Vej.

Find flere informationer samt tekniske tegninger på kommunens artikel om projektet.