Om dørtelefonerne og postkasserne

Bestyrelsen henstiller til at beboerne ikke påklæber hjemmelavede navneskilte, mærkater etc. på postkasserne og på dørtelefonerne. Vi har nu fået nye skilte til dørtelefonerne og postkasserne er også blevet opdateret. Fra nu af vil hjemmelavede mærkater, navneskilte etc. blive fjernet løbende.

Når der sker udskiftning af beboere i lejligheden udenfor egentlig fraflytning i forbindelse med køb/salg, skal viceværten kontaktes for udskiftning af navneskilte med deraf følgende fremsendelse af regning hvilket p.t. er kr. 150,- incl. moms.

Mvh, Bestyrelsen

Montering af dørtelefonanlæg og nye dørtelefoner

I januar 2018 bliver der installeret nye dørtelefonanlæg og telefoner i opgangene Solvej 2, 3, 4 og 5 samt i Howitzvej 59 og 61.

I opgangene Smallegade 42 og Solvej 7 bliver anlæggene gået efter for evt. fejl, således at de fungerer 100 %.

Tidsplanen er som flg.:

  • Solvej 3 den 16.1. kl. 7.30
  • Solvej 5 den 17.1. kl. 7.30
  • Howitzvej 61 den 18.1
  • Solvej 7 den 19.1
  • Howitzvej 59 den 22.1
  • Solvej 4 den 23.1
  • Solvej 2 den 24.1
  • Smallegade 42 den 25.1

Der er skrevet til hver enkelt beboer og hængt opslag i opgangene og vi håber fra bestyrelsens side at ALLE beboere vil samarbejde og enten afleverer nøglen hos viceværten, nabo eller selv vil være til stede den pgl. dag.

OBS – Det er sådan, at hvis der blot mangler at blive monteret 1 telefon i en opgang, da virker systemet ikke for de øvrige beboere i opgangen!

Mvh, Bestyrelsen

Malingtilbud til beboerne

Ejerforeningen har oprettet en konto hos Flügger farve således at beboerne i foreningen kan købe maling med 15% rabat. Dette gælder i de såkaldte engrosbutikker, og den nærmeste er beliggende Gl. Kongevej 137. Altid tjek om butikken er med i ordningen før du handler, hvis du vil udnytte rabatten. I skal oplyse kontornr. 525269 samt vise bevis for at du bor i foreningen.

Mvh, Bestyrelsen

Nyt til beboerne i Solvej 3, 4 og 5 samt Howitzvej 61

Håndværkerne er påbegyndt renovering af vores opgange. Der bliver installeret nyt trappelys, malet og lagt ny gulvbelægning.

For specielt nr. 3 og nr 61 gælder det, at der også skal laves nyt gulv, hvorfor henstilling af barnevogne SKAL undgås.

I første omgang bliver der lavet strøm i alle opgange og herefter begynder maleren i nr. 5. Det tager ca 1 måned pr opgang og opgangene bliver lavet én efter én.
Der foreligger ikke en endelig tidsplan.

Bestyrelsen håber på beboernes velvillighed og samarbejde, når der bl.a skal males døre hvilket kræver at døren bliver åbnet, når det sker.

Der henstilles til at beboerne benytter bagtrapperne i videst muligt omfang for ikke at genere arbejdet og for at undgå at få maling på tøjet.

Mvh. Bestyrelsen